O blog dos galeuros

A moeda galega que fai comunidade

Arquivo do mes “Maio, 2009”

“Finanças solidárias” informa sobre o galeuro no Brasil

O web FinancasSolidarias.com.br publicou información acerca da nosa moeda, aínda que dunha maneira un tanto incorrecta (fala da creación do galeuros, cano xa leva anos funcionando) e fragmentaria. De todos xeitos agradecemos a difusión feita.

Navegación de artigos