O blog dos galeuros

A moeda galega que fai comunidade

Arquivo do mes “Decembro, 2009”

Nova prórroga para as medidas extraordinarias preparatorias da socialización

Debido a que existe un proceso de comprobación de contas de correo electrónico en DeGalicia.org que a nosa asociación puxo en marcha e que rematará máis tarde có prazo dado como límite para as medidas extraordinarias preparatorias da socialización dos galeuros, e dado que existe un importante número de contas posuidoras de galeuros que usan e-mails desde dominio, o Comité Rector vén de decidir que se prorrogue este último prazo para facelo cadrar co primeiro.

Ademais, para acelerar o proceso de desemisión que terá lugar cando se eliminen certas contas de correo en DeGalicia.org, vense de engadir un párrafo no wiki explicando o seguinte:

Se o administrador dos galeuros ten constancia segura dalgunha outra maneira de que unha conta de correo xa non existe, poderá prescindir do envío desas 2 mensaxes de comprobación cun intervalo de 5 días, e procederá á des-emisión inmediata dos galeuros asociados a esa conta.

Xa que logo, o prazo para as medidas especificadas anteriormente, prorrógase ate o día 11 de Xaneiro de 2010.

Amplíase o prazo para as medidas extraordinarias preparatorias para a socialización dos galeuros

Debido a problemas de saúde do administrador dos galeuros, non se puideron aplicar os prazos anunciados para as medidas extraordinarias mencionadas hai unhas semanas. Por este motivo, a Xunta Directiva de Fillos de Galicia está a votar unha ampliación do prazo. En breve anunciaremos aquí cal será a nova data límite para as operacións descritas.

Navegación de artigos