O blog dos galeuros

A moeda galega que fai comunidade

Arquivo para a etiqueta “normas”

Nova prórroga para as medidas extraordinarias preparatorias da socialización

Debido a que existe un proceso de comprobación de contas de correo electrónico en DeGalicia.org que a nosa asociación puxo en marcha e que rematará máis tarde có prazo dado como límite para as medidas extraordinarias preparatorias da socialización dos galeuros, e dado que existe un importante número de contas posuidoras de galeuros que usan e-mails desde dominio, o Comité Rector vén de decidir que se prorrogue este último prazo para facelo cadrar co primeiro.

Ademais, para acelerar o proceso de desemisión que terá lugar cando se eliminen certas contas de correo en DeGalicia.org, vense de engadir un párrafo no wiki explicando o seguinte:

Se o administrador dos galeuros ten constancia segura dalgunha outra maneira de que unha conta de correo xa non existe, poderá prescindir do envío desas 2 mensaxes de comprobación cun intervalo de 5 días, e procederá á des-emisión inmediata dos galeuros asociados a esa conta.

Xa que logo, o prazo para as medidas especificadas anteriormente, prorrógase ate o día 11 de Xaneiro de 2010.

Advertisements

Aviso: as persoas que perdan o acceso ao seu email perderán os seus galeuros

Coa autorización da Xunta Directiva da Asociación Cultural Fillos de Galicia (que mentres non culmine o proceso de socialización dos galeuros emprendido recentemente é a responsable de definir o funcionamento da moeda), vimos de poñer en vigor unha nova norma para resolver as situacións das persoas ou entidades que deixan de dispoñer de acceso ás contas de correo asociadas aos seus galeuros.

Como xa sabedes, a identificación única que dá acceso ás contas dos galeuros é o correo electrónico asociada á conta que o/a posuidor/a ten en http://www.galeuros.com/tenda

Tendo acceso a ese email pódense gastar ou trasferir os galeuros, ben sexa por medio da propia tenda ou simplemente enviando unha mensaxe aos administradores. Isto ten como consecuencia que se ese e-mail deixa de estar accesible, pérdese toda posibilidade de acceder a eses galeuros, e polo tanto a conta queda inutilizada. Para que isto non desvirtúe as contas xerais do sistema, a Xunta Directiva aprobou por suxestión do Comité Rector a medida que ao respecto se vén de engadir no wiki: eses galeuros serán desemitidos.

Navegación de artigos