O blog dos galeuros

A moeda galega que fai comunidade

Arquivo para a etiqueta “problemas”

Aviso: as persoas que perdan o acceso ao seu email perderán os seus galeuros

Coa autorización da Xunta Directiva da Asociación Cultural Fillos de Galicia (que mentres non culmine o proceso de socialización dos galeuros emprendido recentemente é a responsable de definir o funcionamento da moeda), vimos de poñer en vigor unha nova norma para resolver as situacións das persoas ou entidades que deixan de dispoñer de acceso ás contas de correo asociadas aos seus galeuros.

Como xa sabedes, a identificación única que dá acceso ás contas dos galeuros é o correo electrónico asociada á conta que o/a posuidor/a ten en http://www.galeuros.com/tenda

Tendo acceso a ese email pódense gastar ou trasferir os galeuros, ben sexa por medio da propia tenda ou simplemente enviando unha mensaxe aos administradores. Isto ten como consecuencia que se ese e-mail deixa de estar accesible, pérdese toda posibilidade de acceder a eses galeuros, e polo tanto a conta queda inutilizada. Para que isto non desvirtúe as contas xerais do sistema, a Xunta Directiva aprobou por suxestión do Comité Rector a medida que ao respecto se vén de engadir no wiki: eses galeuros serán desemitidos.

Advertisements

Reactivando o xestión dos galeuros

Despois de varias semanas de parón debido á reorganización interna e ao mega-proxecto de posta en marcha de Fillos 4.0 estamos retomando o ritmo e o pulo da nosa moeda.

O día 1 de novembro hase celebrar unha importante asemblea de socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia, responsable ate agora dos galeuros, onde se someterá a decisión dos socios un importante salto adiante do que informaremos oportunamente unha vez teñamos o resultado da votación.

Por outra banda estamos en fase de reactivación do voluntariado en Fillos de Galicia, aproveitando o tirón de Fillos 4.0 e das facilidades que achega para a participación de todos os seus membros. Así é que agora cada hora adicada a labores voluntarios a prol dos proxectos de Fillos será recompensada con 10 galeuros, que os nosos membros voluntarios poderán gastar na Tenda de Fillos, ou nas outras entidades participantes que aceptan a nosa moeda… cada vez máis moeda de todos os galegos e as galegas (do mundo)!

Agradecemos a paciencia que estades amosando as persoas que estades vendo os movementos de galeuros retrasados por estas incidencias. Vimos de facer trocos no sistema de xestión de tal maneira que poidamos estar agora si, a cotío, atendendo as vosas solicitudes e realizando os apuntamentos de movementos. Grazas!

Navegación de artigos