O blog dos galeuros

A moeda galega que fai comunidade

Arquivo do mes “Novembro, 2009”

Aviso: as persoas que perdan o acceso ao seu email perderán os seus galeuros

Coa autorización da Xunta Directiva da Asociación Cultural Fillos de Galicia (que mentres non culmine o proceso de socialización dos galeuros emprendido recentemente é a responsable de definir o funcionamento da moeda), vimos de poñer en vigor unha nova norma para resolver as situacións das persoas ou entidades que deixan de dispoñer de acceso ás contas de correo asociadas aos seus galeuros.

Como xa sabedes, a identificación única que dá acceso ás contas dos galeuros é o correo electrónico asociada á conta que o/a posuidor/a ten en http://www.galeuros.com/tenda

Tendo acceso a ese email pódense gastar ou trasferir os galeuros, ben sexa por medio da propia tenda ou simplemente enviando unha mensaxe aos administradores. Isto ten como consecuencia que se ese e-mail deixa de estar accesible, pérdese toda posibilidade de acceder a eses galeuros, e polo tanto a conta queda inutilizada. Para que isto non desvirtúe as contas xerais do sistema, a Xunta Directiva aprobou por suxestión do Comité Rector a medida que ao respecto se vén de engadir no wiki: eses galeuros serán desemitidos.

A asemblea extraordinaria da A.C.Fillos de Galicia aproba o inicio da ‘socialización’ do Galeuro

A Asemblea Extraordinaria convocada a tal efecto entre os socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia, entidade creadora e ata o de agora responsable única da moeda complementaria galeuro, vén de aprobar o comezo do definitivo proceso de socialización da moeda.

O primeiro paso dentro deste proceso será a redución do límite de emisión que esta entidade ten, ata o de agora situado nos 10.000 galeuros, para o igualar ao que outras entidades teñen: 2.000 galeuros.

Para esta redución, Fillos de Galicia fai un chamamento a todos os posuidores de galeuros para que ates de finalizar o mes de novembro contribúan á desemisión do diferencial existente con ese límite. Calquera posuidor/a de galeuros pode contribuír a este axuste, das seguintes maneiras (por orde de preferencia para Fillos):

  1. Usando os seus galeuros (que teñan actualmente en saldo ou novos que poidan emitir se teñen esa capacidade) para:
  2. Solicitando a conversión a euros, á taxa estabelecida do 90% (se dispoñen dese dereito).

Navegación de artigos